دانشکده کشاورزی در یک نگاه

این دانشکده با تأسیس رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در سال 1367 پایه ریزی گردید که از قدیمی ترین رشته های این واحد دانشگاهی می باشد و در سال 1388 به عنوان یک دانشکده مستقل به تصویب رسید. این دانشکده در حال حاضر دارای حدود 1000  نفر دانشجو می باشد  و مشتمل بر 14 رشته  در مقاطع مختلف تحصیلی است.اولین رئیس دانشکده آقای دکتر روزبه رضایی زنگنه بودند که از سال 1385 تا 1387 این مسوولیت را به عهده داشتند. پس از ایشان آقای دکتر سهیل کبرایی به مدت  یکسال و نیم ریاست دانشکده را عهده دار شدند. از سال 88 تا 94  آقای دکتر علی مهراس مهرابی رئیس دانشکده  بوده اند وپس از آن  نیز دکتر ناهید نیاری خمسی  ریاست دانشکده کشاورزی را عهده داشته اند .